call us

فن آوری های بسته بندی مربوطه برای محصولات تازه برای کمک به حفظ بهترین کیفیت برای ماندگاری مورد انتظار با ...

ادامه مطلب

عوامل مؤثر بر کیفیت محصول و سیستم هایی برای حفظ این کیفیت در هنگام حمل و نقل ، خصوصیات فیزیکی و ساختاری م...

ادامه مطلب

عوامل مؤثر بر کیفیت محصول و سیستم هایی برای حفظ این کیفیت در هنگام حمل و نقل ، خصوصیات فیزیکی و ساختاری م...

ادامه مطلب

سورتینگ و پکینگ میوه و تره بار به کل کشورها از طریق زمینی _هوایی و دریایی

ادامه مطلب

سورتینگ و پکینگ میوه و تره بار به کل کشورها از طریق زمینی _هوایی و دریایی

ادامه مطلب

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوط نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمو...

ادامه مطلب

انجام تشريفات ترخيص كالاهاي وارداتي و همچنين صدور كالا از كشور براساس قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي...

ادامه مطلب

مراحل قدم به قدم واردات كالا از دبي شامل مراحل زير مي باشد :

ادامه مطلب

شما می توانید در همه مراحل واردات و یا هر مرحله(بسته به نیاز) از خدمات ما استفاده کنید. مراحل قدم به قدم...

ادامه مطلب

1